Web sitemiz hizmetinizdedir
Geleceğin için...

BURSİYER ADAYI AÇIK RIZA FORMU

Bu açık rıza formu, Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği ’ne yapacağınız burs başvurusu çerçevesinde Burs Başvuru Formunda beyan edeceğiniz kişisel verilerinizin işlenebilmesine ilişkindir.

Burs Başvuru Formunda beyan edeceğiniz kişisel verilerinizin işlenmesi, tarafınıza burs sağlanıp sağlanamayacağının derneğimizce değerlendirilebilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla gereklidir.

Bu forma istinaden kişisel verilerinizin işlenmesine rıza gösterirseniz, söz konusu kişisel verileriniz yasal mevzuata uygun olarak işlenecektir.

Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği ’nin;

Tarafıma iletilen Kişisel Verileri Koruma Kanunu Aydınlatma Metni’ ni okudum ve anladım. Beyan kapsamında kişisel verilerim ile Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği ’nin yapmak istediği işlemleri değerlendirmem sonucunda;


Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği ile paylaşmış olduğum kimlik bilgilerim, eğitim bilgilerim, sağlık bilgilerim, iletişim bilgilerim, aile bilgilerim, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili kişisel bilgilerim dahil her türlü genel ve özel nitelikli kişisel bilgilerimin Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği ve Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği İktisadi İşletmesi tarafından işlenmesini ve paylaşılmasını

KABUL
EDİYORUM
KABUL
ETMİYORUM
………/…..…/……..….

Adı Soyadı

İmzası