Web sitemiz hizmetinizdedir
Geleceğin için...

AÇIK RIZA FORMU

Bu açık rıza formu, HAYRAT ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ tarafından bir kısım kişisel verilerinizin işlenebilmesine ilişkindir.

Aşağıdaki tabloda belirtilen kişisel verilerinizin işlenmesi, şirketimize yapmış olduğunuz iş veya staj başvurusuyla ilgili süreçlerin yürütülebilmesi için gereklidir.

Bu forma istinaden kişisel verilerinizin işlenmesine rıza gösterirseniz, söz konusu kişisel verileriniz KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’na ve yasal mevzuata uygun olarak işlenecektir. Rızanızı dilediğiniz zaman [HAYRAT ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ] ile iletişime geçerek geri alabilirsiniz.
Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği İktisadi İşletmesi ‘nin
Evet
Hayır
İş başvuru formu üzerindeki engellilik durumu dahil sağlık bilgilerimi ve ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgilerimi, iş veya staj başvuru süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla elde etmesine ve kullanmasına izin veriyorum.
Ad Soyad
İmza

……/…../………